MK
бизнис мрежа

Концернот Интереуропа, со кој управува матичната компанија Интереуропа д.д. со седиште во Копар (Словенија),  е присутен со своја сопствена бизнис мрежа на 12 филијали во 9 земји.

Сопствени компании со мрежа на деловни единици и логистички терминали имаме во: Словенија, Хрватска, Босна и Херцеговина, Србија, Северна Македонија, Црна Гора, Косово, Албанија и Украина.

Логистички решенија во другите земји во Европа и светот обезбедуваме со мрежа на сигурни бизнис партнери.