MK
За нас
Отворен и затворен Јавен царински складишен простор во Скопје, испостави на Аеродром Скопје и Г.П. Табановце, Блаце, Богоpодицa и Деве Баиp, 2.080 м2 затворени како и 6.000 м2 отворени Јавни царински складишни простори во Скопје, во рамките на компанијата Интереуропа Скопје д.о.о.
Интереуропа Скопје, Меѓународна Шпедиција д.о.о. Скопје
Интереуропа Скопје д.о.о.

бул.Војводина 
1000 Скопје 
Северна Македонија

E: intereuropa@intereuropa.com.mk
  • 41 вработени во Интереуропа Скопје д.о.о.
  • Сопствен возен парк (4 возила за дистрибуција на стоки) во рамките на Интереуропа Скопје д.о.о.
  • Отворен и затворен Јавен царински складишен простор во Скопје, испостави на Аеродром Скопје и Г.П. Табановце, Блаце, Богоpодицa и Деве Баиp, 2.080 м2 затворени како и 6.000 м2 отворени Јавни царински складишни простори во Скопје, во рамките на компанијата Интереуропа Скопје д.о.о. 
  • Повеќе од 1.600.000м2 земјиште во рамките на концернот Интереуропа.
  • Членство во меѓународни организации: ФИАТА, ИАТА, ФОНАСБА, БИМЦО, ГС1 - преку концернот Интереуропа.
  • Сертификат ИСО 9001:2015 за изведување на логистички услуги во матичната компанија Интереуропа д.д. како и во зависните компании Интереуропа д.о.о., Загреб и Интереуропа PTЦ д.д., Сараево.
  • Сопствена деловна мрежа: Словенија, Хрватска, Босна и Херцеговина, Северна Македонија, Србија, Црна Гора, Kосово, Албанија и Украина.

ЗА КОНЦЕРНОТ

Концернот Интереуропа со 12 филијали во 9 држави и голем број на партнерски врски дома е поврзан во огромна логистичка мрежа. Во неа се преплетуваат патни, железнички воздушни и поморски линии, особено оние кои водат преку ЈИ Европа. На купувачите им обезбедуваме цел спектар на логистични услуги. Безбедно и брзо ги достигнуваме блиските и најодалечените дестинации, а притоа обезбедуваме флексибилност и сигурност на транспортот.

ЕТИЧКИ КОДЕКС НА ГРУПАЦИЈАТА ИНТЕРЕУРОПА

Интегритетот е една од најважните вредности во рамките на компаниите кои припаѓаат на групацијата Интереуропа. Ние работиме во согласност со законот, добрите деловни практики и етичките принципи. Интегритетот на компанијата се разбира како еден од основните услови за успешна и долгорочна деловна активност. Од вработените, вработени во компаниите на групацијата Интереуропа се бара да донесуваат одлуки што имаат врска со работењето и угледот на компанијата. Кодексот за етика ги пропишува етичките правила за вработените да ги водат во одредени ситуации.

INTERWB - БЕЗБЕДНОСНА ЛИНИЈА ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ НА СОМНИТЕЛНИ НАРУШУВАЊА

Линијата е наменета за поднесување пријави за возможни прекршоци или неправилности и поставување прашања од вработените во групацијата Интереуропа, како и од трети лица. Сите примени податоци се обработуваат исклучиво со цел за откривање и истражување на сомневања за сторени прекршоци или неправилности или за давање објаснувања до вработените и до трети лица во врска со спречување, откривање и истражување на прекршувања или неправилности во групацијата Интереуропа.

Контакт: etika@intereuropa.si