MK
контакти
Отворен и затворен Јавен царински складишен простор во Скопје, испостави на Аеродром Скопје и Г.П. Табановце, Блаце, Богоpодицa и Деве Баиp, 2.080 м2 затворени како и 6.000 м2 отворени Јавни царински складишни простори во Скопје, во рамките на компанијата Интереуропа Скопје д.о.о.

ИНТЕРЕУРОПА СКОПЈЕ, ДОО

Бул. Војводина
1000 Скопје
Северна Македонија

НАДВОРЕШНА ПРОДАЖБА

Дејан Русомаров
+389 76 821 79 78

ФИНАНСИИ И СМЕТКОВОДСТВО

Ирена Србиновска
+389 78 235 902
irena.srbinovska@intereuropa.com.mk

Александра Новаковска
+389 78 217 978

АВИО ТРАНСПОРТ

Емануел Јаневски

ЦАРИНСКО ПОСРЕДУВАЊЕ

Сашко Богојески

ЛОГИСТИЧКИ УСЛУГИ

ЗБИРЕН ТРАНСПОРТ

Весна Стеванова

ЦЕЛИ ТОВАРИ И ДОТОВАРИ

Владимир Чапалов
vladimir.chapalov@intereuropa.com.mk
P: +389 2 469 560
M: +389 71 217 694

ЖЕЛЕЗНИЧКИ ТРАНСПОРТ

Емануел Јаневски

ПОМОРСКИ ТРАНСПОРТ

Емануел Јаневски

ПОСЛОВНИЦА БЛАЦЕ

Г. П. Блаце
1000 Скопје
Северна Македонија
+389 23 232 221, +389 78 217 974

ПОСЛОВНИЦА БОГОРОДИЦА

Г. П. Богоpодицa
1480 Гевгелија
Северна Македонија
+389 34 230 789, +389 78 217 980

ПОСЛОВНИЦА ТАБАНОВЦЕ

Г. П. Табановце
31000 Куманово
Северна Македонија
+389 31 467 700, +389 78 217 973

ПОСЛОВНИЦА ДEBE БAИP

Г. П. Деве Баиp
1330 Крива Паланка
Северна Македонија
+389 31 414 231, +389 71 377 687

КОНТАКТИРАЈТЕ НЕ

Ве молиме внимателно да ги проверите вашите податоци пред да ја испратите. Ти благодарам.