MK
Авио транспорт
Нудиме превоз на стока со авион низ целиот свет. Организираме превоз на пратки преку редовни авионски линии или со наем на целокупниот авионски простор односно целосен чартер. 

Нудиме превоз на стока со авион низ целиот свет. Организираме превоз на пратки преку редовни авионски линии или со наем на целокупниот авионски простор односно целосен чартер. Обезбедуваме редовни увозни линии за авионски збирен транспорт со преку 100 држави. Развиена е мрежа за меѓународно поврзување со повеќе од 50 авио превозници и бројни аеродроми по целиот свет, што ни овозможува потојан надзор на пратките. Освен тоа, можеме било каде во светот да организираме експресна достава до примачот.

Во специјализирани деловни единици за авио транспорт нудиме транспорт на специјални товари како што се живи животни, опасни материи (радиоактивни, отрови, запалливи течности и др.), лесно расиплива стока и лични предмети. Висок квалитет на услугите обезбедуваме со персоналот кој ги поседува сите потребни меѓународни сертификати и постојано се обучува како во Словенија така и во странство.

КОНТАКТ:

Емануел Јаневски
emanuel.janevski@intereuropa.com.mk
Т: + 389 2 469 560
M: +389 78 217 981