MK
Збирен транспорт
За помали пратки, кои не го завземаат целиот простор во превозното средство, организираме транспорт со збирни линии.
За помали пратки, кои не го завземаат целиот простор во превозното средство, организираме транспорт со збирни линии. Ваквиот начин на превоз на корисниците им нуди голем број предности во споредба со индивидуален превоз на поединечни пакети:
  • побрза достава;
  • пониски цени;
  • минимален ризик при транспортот;
  • целосен надзор над пратката над целата маршрута;

За превоз на збирните пратки имаме воспоставено мрежа на редовни линии до сите европски земји. Во Словенија, преку мрежата на царинските терминали во сите поголеми економски центри, гарантираме испорака односно превземање во рок од 12 или 24 часа.

Услугите за збирен транспорт ги обезбедуваме и во представништвата на Интереуропа во други земји: Хрватска, Босна и Херцеговина, Словенија, Србија, Црна Гора, Косово и Украина.

КОНТАКТ:

Весна Стеванова
vesna.stevanova@intereuropa.com.mk
T: +389 2 465 540
M: +389 78 217 982