MK
Интерконтинентален транспорт
Нудиме услуги за поморски превоз на контејнерски товари и конвенционални товари (општи, течни, масовни товари и т.н.).
Нудиме услуги за поморски превоз на контејнерски товари и конвенционални товари (општи, течни, масовни товари и т.н.). Со нашиот специјализиран и искусен персонал ги извршуваме шпедитерските услуги и царински посредувања во сите пристаништа на источниот брег на Јадранското Море (Копер, Риека, Сплит, Плоче, Бар и Драч). Исто така организираме превоз со редовни траект линии од Копер до пристаништето во Драч во Албанија. Преку нашата голема мрежа на партнери обезбедуваме услуги и во други пристаништа во светот.

КОНТАКТ:

Емануел Јаневски
emanuel.janevski@intereuropa.com.mk
Т: + 389 2 469 560
M: +389 78 217 981